-

مسابقات

 

به گزارش روابط عمومی هیات تنیس روی میز استان اردبیل جدول مسابقات استان در سال 98 از سوی کمیته مسابقات به شرح ذیل اعلام شد .