-

درباره ما

 

رئیس و اعضای هیأت رئیسه

مسئول سمت ردیف
علی دهقانی ورنیاب ریاست هیأت استان 1
سیده زینب پرندک نایب رئیس هیأت استان 2
ابراهیم کاظم بابایی دبیر هیأت استان 3
حامد بایرام زاده خزانه دار هیأت استان 4
خانم دکتر معصومه خوشبخت  هیئت رئیسه استان 5
مهندس رضا ترابی هیئت رئیسه استان 6
دکتر صمد نوری هیئت رئیسه استان 7

 

لیست کمیته ها و مسئولین

مسئول کمیته ها ردیف
سعید طلوعی کمیته آموزش 1
پیمان اسلامیان کمیته استعدادیابی 2
دارا نصیری کمیته مربیان 3
شاپور روح بخش کمیته فرهنگی 4
نصرت خاکپور کمیته داوران 5
داور صفرزاده کمیته همگانی 6
  کمیته فنی 7
احد فتحی اصل -حبیب فرنگی کمیته پیشکسوتان 8
  کمیته پژوهش و تحقیقات 9
  مسئول روابط عمومی 10