-
بازدید رئیس هیات پینگ پنگ استان از تمرینات جانبازان و‌ معلولان

بازدید رئیس هیات پینگ پنگ استان از تمرینات جانبازان و‌ معلولان

تعداد بازدید : 13
رئیس هیات پینگ پنگ استان از تمرینات جانبازان و‌ معلولان استان بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی هیات پینگ پنگ استان اردبیل 

رئیس  هیات پینگ پنگ استان از تمرینات جانبازان و‌ معلولان استان بازدید بعمل آوردند.

دوشنبه - 23 دي - 1398 08:59

برای ارسال نظر لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.